Duurzaamheid

Sectie5 levert een belangrijke bijdrage aan duurzame gebouwen in Nederland. Dit doen we door onze eigen negatieve impact op de aarde te reduceren en onze beleggingen te verduurzamen waar dit mogelijk is.
De speerpunten van onze duurzaamheidsambitie zijn samengevat in de thema’s people, planet en prosperity. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar onze eigen werkomgeving, de CO2 uistoot van onze organisatie, de energielabels van onze portefeuilles en het onderhoud aan onze gebouwen. Voor deze onderwerpen hebben we KPI’s opgesteld om er doelstellingen aan te koppelen en om onze voortgang op het gebied van duurzaamheid te monitoren.

GRESB
In 2020 heeft Sectie5 het S5 Vitae Fonds ingeschreven voor deelname aan de GRESB benchmark.
Sectie5 profileert zich al enkele jaren als een duurzame organisatie en wil nu de stap zetten om deze ambities te vatten in een internationale benchmark. De grootste duurzaamheidsbenchmark in de mondiale vastgoedsector is GRESB: de Global Real Estate Sustainability Benchmark, oorspronkelijk opgezet door enkele institutionele partijen met het doel om hun managers beter te betrekken bij het duurzaamheidsthema. Momenteel heeft GRESB een coverage van circa 5.300 miljard dollar en wordt gebruikt door meer dan 100 institutionele partijen. 

GRESB beoordeelt fondsen op de zogeheten ESG-variabelen: Environmental, Social & Governance. De Environmental variabele is het meest op het fonds gericht en baseert zich vooral op rapportage over de assets: de grootte van de assets, het risicomanagement, het energie-/waterverbruik en de energielabels. De Social en Governance variabelen worden vooral gebaseerd op de sociale activiteiten en interne structuur van Sectie5.