Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Hovelstede Vastgoedfonds belegt in het vastgoed van winkelcentrum De Hovel, gedomineerd door twee langjarige supermarkthuurovereenkomsten. De belegging betreft een gedeelte van een herontwikkeld winkelcentrum (2007) in Goirle met onder andere een Emté-supermarkt en een Albert Heijn-supermarkt, aangevuld met dagwinkels en modische winkels. Winkelcentrum De Hovel is onderverdeeld in appartementsrechten met verschillende verenigingen van eigenaren.

Risicofactoren
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Hovelstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht.