S5 FORUM FONDS DERDE EMISSIE (TWEEDE TRANCHE)

Inschrijving geopend

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van thans circa € 55 miljoen naar € 250 miljoen. Het fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra, waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

Sinds de oprichting van het fonds in 2019 zijn er drie emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname aan iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit acht objecten gelegen in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede en Velp. S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV introduceert.

Met de tweede tranche van de Derde Emissie wordt beoogd om locaties te kunnen verwerven in Hardenberg en Zutphen. Het Object Hardenberg betreft een Lidl-supermarkt die wordt verhuurd aan Lidl Nederland GmbH. Het Object Zutphen betreft een wijkwinkelcentrum met als hoofdhuurder een Jumbo-supermarkt die wordt gehuurd door Jumbo Supermarkten BV en aangevuld met zes dagwinkels en vier gezondheid gerelateerde huurders.

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders.

Kenmerken tweede tranche Derde Emissie S5 Forum Fonds

 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Deelname: vanaf € 11.246* (exclusief emissievergoeding)
 • Verwachte emissiedatum: 1 oktober 2021
 • Minimaal voor € 6.747.600 aan participaties beschikbaar van naar verwachting elk € 11.246 (naar verwachting 600 participaties)
 • Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen):
  • 7,3%** per jaar voor deelnemers aan de tweede tranche van de Derde Emissie
  • 7,8% op fondsniveau
 • Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek):
  • 5,4%** per jaar voor deelnemers aan de tweede tranche van de Derde Emissie
  • 5,8% per jaar op fondsniveau
 • Rendementsuitkering per kwartaal
 • Totale Financieringsbehoefte voor de tweede tranche: € 13.729.950***
 • Beleggerskapitaal voor de tweede tranche: € 6.747.600 (minimaal)
 • Hypothecaire financiering voor de tweede tranche: € 6.881.250

Locaties

Objecten tweede tranche Derde Emissie S5 Forum Fonds
Lidl-supermarkt aan de Markt 50 te Hardenberg
- Lidl-supermarkt van 1.648 m² VVO
- Goed verzorgingsgebied
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2027
- Goed bereikbare centrumlocatie
- Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaald) gemeentelijk parkeerterrein direct naast de supermarkt
- Moderne supermarkt, gebouwd in 1995

Jumbo-supermarkt met zes winkelunits en vier gezondheidsunits aan de Rudolf Steinerlaan te Zutphen
- Wijkwinkelcentrum van 3.098 m² VVO met een Jumbo-supermarkt van 1.610 m² VVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2028
- Zes dagwinkels aangevuld met vier gezondheid gerelateerde huurders van totaal 1.488 m² VVO
- Supermarkt en winkelcentrum centraal gelegen in de wijk De Leesten
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Modern object, gebouwd in 2010

Bestaande portefeuille
Jumbo-supermarkt aan het Johannes Kolfplein in Leeuwarden
- Jumbo-supermarkt van 2.030 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2029
- Centraal gelegen in de Vrijheidswijk
- Goed verzorgingsgebied
- Ruime, gratis parkeergelegenheid behorende tot eigendom
- Supermarkt is gebouwd in 2009

Albert Heijn-supermarkt met Gall & Gall-slijterij en Etos-drogisterij aan het Basiliekpad 4-8 in IJsselstein
- Drie huurders van Ahold-concern: Albert Heijn van 2.054 m² BVO, een Etos en een Gall & Gall
- Goed bereikbare locatie, nabij binnenstad van IJsselstein
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2024
- Goed onderhouden, modern winkelcentrum uit 2003
- Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaalde) gemeentelijke parkeergarage onder de winkels

Plus-supermarkt en winkelunit aan het Van Bruhezedal te Valkenswaard (Dommelen)
- Plus- supermarkt van 1.888 m² BVO en een winkelunit van 84 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 september 2025
- Goed verzorgingsgebied, de enige supermarkt in Dommelen
- Locatie in het centrum van Dommelen
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Goed onderhouden object dat is gerenoveerd in 1998

Albert Heijn-Supermarkt aan het Prins Willem-Alexanderplein in Vaals
- Albert Heijn-supermarkt van 2.302 m² BVO met inpandige Etos van 224 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 27 september 2024
- Ondergelegen parkeergarage met 190 parkeerplaatsen
- Centraal gelegen in een goed verzorgingsgebied in Vaals
- Modern object, gebouwd in 2009

Plus-supermarkt en negen winkels in het centrum van Mierlo
- Plus-supermarkt van 2.077 m² BVO en negen dagwinkels van totaal 1.344 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 juni 2028
- Goed verzorgingsgebied
- Locatie in het centrum van Mierlo
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Object gebouwd in 1990

Jumbo-supermarkt aan de Tamboerpassage in Hoogeveen
- Jumbo-supermarkt van 2.599 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 april 2029 met een breakoptie per 30 april 2024
- Goed verzorgingsgebied, enige Jumbo-supermarkt in Hoogeveen
- Locatie aan de rand van het centrum in Hoogeveen
- Goede parkeervoorzieningen rondom het object
- Goed onderhouden object dat is gebouwd in 1985 en gerenoveerd in 1997

Albert Heijn-supermarkt aan het Bunschoterplein in Ede
- Albert Heijn-supermarkt van 2.129 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 3 januari 2026
- Goed bereikbare locatie
- Goede parkeervoorzieningen direct naast de supermarkt
- Moderne supermarkt, gebouwd in 2016

Coop en Aldi-supermarkt met elf winkelunits aan het Churchillplein in Velp
- Wijkwinkelcentrum van ca. 4.754 m² VVO verdeeld over 13 winkelunits
- Supermarkten Coop en Aldi goed voor 75% totale huurinkomsten
- Coop-supermarkt van 1.796 m2 VVO met een huurovereenkomst tot en met 31 augustus 2030
- Aldi-supermarkt van 1.177 m² VVO met een huurovereenkomst tot en met 11 juli 2027
- Wijkwinkelcentrum met goed verzorgingsgebied
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Modern object, gebouwd in 2012

Risicofactoren
Beleggen in S5 Forum Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* naar verwachting
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de tweede tranche van de Derde Emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het supplement op het Prospectus van S5 Forum Fonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
*** Inclusief aanwezige liquiditeitsreserve van het Fonds ter grootte van € 101.100
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Meer informatie
Download de benodigde bestanden

Eerste supplement Derde Emissie S5 Forum Fonds Prospectus S5 Forum Fonds Inschrijvingsformulier Beleggingsbrochure EID S5 Forum Fonds Halfjaarverslag 2021 Fonds Jaarverslag 2020 Fonds Jaarverslag 2019 Fonds Jaarverslag 2018 Fonds Jaarverslag 2017 Fonds Jaarverslag 2016 Fonds

Download hier het inschrijvingsformulier of schrijf uzelf digitaal in via het onderstaande formulier