Inschrijving Tweede Emissie S5 Forum Fonds gesloten: Fonds succesvol voltekend

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen. Het Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra, waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

De eerste emissie van S5 Forum Fonds heeft plaatsgevonden op 7 maart 2019. Het fonds belegt sindsdien in objecten in Leeuwarden, IJsselstein en Valkenswaard. De Tweede Emissie heeft als doel om ten minste twee nieuwe objecten, respectievelijk in het centrum van Vaals en in het centrum van Mierlo, te kunnen verwerven en toe te voegen aan de vastgoedportefeuille.

Kenmerken Tweede Emissie S5 Forum Fonds

  • Deelname vanaf: € 10.138* (excl. emissievergoeding)
  • Verwachte Emissiedatum: 1 december 2019 (uiterlijk 28 februari 2020)
  • Verwacht Gemiddeld exploitatierendement: 8,2%** per jaar
  • Verwacht Gemiddeld direct rendement: 6,2%** per jaar (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek)
  • Rendementsuitkering: Per kwartaal achteraf
  • Totale Financieringsbehoefte: € 15.338.700
  • Eigen vermogen: € 6.210.000 (minimaal, maximaal € 9.316.822)
  • Hypothecaire financiering: € 9.128.700

S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert.

Beleggen in S5 Forum Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Naar verwachting
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de Tweede Emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van S5 Forum Fonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken.

De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Informatie
Download hier  het Prospectus

Interesse?
Interesse om deel te nemen in dit Fonds? Schrijf u nu in via: Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV

Financiële overzichten
Onderstaand vindt u de financiële overzichten: