Inschrijving 3e emissie gesloten

S5 Vitae Fonds is een groeifonds voor zorgwoningen dat belegt in objecten in Zwolle, Dordrecht en Gorinchem. Aan de bestaande portefeuille worden twee nieuwe locaties toegevoegd in Rotterdam en Almere.

In Rotterdam is woonzorgcomplex ‘De Boomgaard’ verworven. Een complex met 23 zelfstandige woonzorgappartementen, gelegen in de wijk Cool aan de Boomgaardstraat 200 t/m 212D. Met zorginstelling MOB Nederland BV is een 15-jarige huurovereenkomst gesloten, welke is ingegaan op 14 december 2018.

Het tweede object betreft zorgresidentie ‘Reedewaard’, gelegen aan de Kerkstraat 98-100 te Almere. Dit woonzorgcomplex bestaat uit 41 zelfstandige zorgappartementen. Met onder meer zorginstelling Reedewaard BV (Lang Leve Thuis) is een 20-jarige huurovereenkomst gesloten en met Stichting Woonzorg Flevoland is een huurovereenkomst overeengekomen met de duur van vijf jaar.

Reeds in bezit zijnde gebouwen liggen in Zwolle (67 zelfstandige woonappartementen (2015), met een 15-jarige huurovereenkomst (ingangsdatum 1 januari 2015) met zorginstelling Omega Groep), in Dordrecht (44 zorgappartementen (opgeleverd per 1 juni 2019) met 20-jarige huurovereenkomst met zorginstelling Syndion) en in Gorinchem (29 zelfstandige woonappartementen in het oude centrum met een 20-jarige huurovereenkomst (ingangsdatum 16 februari 2018) met zorginstelling Syndion. Dit betreft een totaal gerenoveerd complex).

Sectie5 Investments bestaat sinds 2007 en initieerde sindsdien 33 vastgoedbeleggingsfondsen.

Uitgangspunten Derde Emissie van S5 Vitae Fonds:

  • Verwachte Emissie Datum: 31 juli 2019 (uiterlijk 30 september 2019) (de oorspronkelijke verwachte Emissie Datum van 30 juni 2019 is uitgesteld in verband met een latere dan verwachte registratie van het fonds bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM))
  • Verwacht Gemiddeld exploitatierendement (voor Afschrijvingen): 6,6% per jaar*
  • Verwacht Gemiddeld direct rendement: 6,2% per jaar*
  • Rendementsuitkering per kwartaal achteraf
  • Totale Financieringsbehoefte € 15.397.316
  • Beleggerskapitaal € 7.170.949 (minimaal, € 8.100.000 maximaal)
  • Hypothecaire financiering € 8.064.000
  • Deelname vanaf € 10.932 (geen emissievergoeding van toepassing)
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Risicofactoren

Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Vitae Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De AFM heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van de eerste tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van S5 Vitae Fonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.