Op dit moment is het niet mogelijk om in te schrijven voor deelname aan dit fonds

Introductie
S5 Vitae Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2023 te groeien naar een belegd vermogen van € 200 miljoen. Het fonds richt zich op beleggingen in zorgvastgoed.

Sinds de oprichting van het fonds in 2017 zijn er vier emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname bij iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit tien objecten, waarvan er twee (Hengelo en Apeldoorn) nog geleverd gaan worden. 

 

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- (en verkopen) getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders.

Kenmerken

 • Groeifonds dat belegt in zorgvastgoed
 • Beleggen in een gespreide portefeuille
 • Doelstelling om tot 2023 te groeien naar een belegd vermogen van € 200 miljoen
 • Instapmoment bij iedere nieuwe emissie
 • Actuele fondsomvang € 62.135.000*
 • Geen emissievergoeding van toepassing
 • Verwacht Gemiddeld exploitatierendement vierde emissie: 6,6 %** per jaar
 • Verwacht Gemiddeld direct rendement vierde emissie: 6,0 %** per jaar (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek)

Nog te leveren Objecten

Woonzorgcomplex in Apeldoorn, Laan van Groot Schuylenburg 200-320

 • minimaal 73 woonappartementen variërend van 23 m2 tot 69 m2
 • 15-jarige huurovereenkomsten met Carendis B.V., Omega Groep B.V. en PGVZ B.V. per datum oplevering van de transformatie
 • Transformatie van vier Rijksmonumenten
 • Verwachte oplevering in november 2021
 • Parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Op loopafstand van winkelcentrum De Eglantier
 • Duurzame gebouwen met minimaal energielabel C

Woonzorgcomplex te Hengelo, Steenmeijerstraat 4

 • 24 woonappartementen variërend van 23 m2 tot 66 m2 en een gemeenschappelijke ruimte
 • 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting RIBW Groep Overijssel met ingangsdatum bij oplevering van de transformatie
 • Transformatie van een bestaand kantoor naar zorgwoningen
 • Verwachte oplevering in juni 2021
 • Een afgeschermd terrein voorzien van tuin, fietsenberging en zeventien parkeerplaatsen
 • Voorzieningen zoals supermarkt (Jumbo) en openbaar vervoer op loopafstand
 • Duurzaam gebouw met minimaal energielabel B

Objecten waarin het Fonds reeds belegt

Wooncomplex te Zwolle, Ossenweiderhof 1-5

 • 67 woonappartementen variërend van 37 m2 tot 54 m2
 • 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Omega Groep B.V. met ingangsdatum 1 januari 2015
 • Nieuw gebouwd wooncomplex (2015)
 • 40 parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Recht tegenover winkelcentrum Stadshagen in Zwolle
 • Zeer duurzaam gebouw met energielabel A++, zonnepanelen en een WKO-installatie

Zorgcomplex te Gorinchem, Haarstraat 59-63

 • 29 zelfstandige zorgappartementen variërend van 36 m2 tot 71 m2
 • 20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Syndion met ingangsdatum 16 februari 2018
 • Volledig vernieuwd wooncomplex
 • Binnentuin op eigen terrein
 • In oude centrum van vestingstad Gorinchem
 • Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Zorgcomplex De Meteoriet te Dordrecht, De Jagerweg 54

 • 44 zelfstandige zorgappartementen variërend van 40 m2 tot 61 m2
 • 20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Syndion met ingangsdatum 1 juni 2019
 • Volledig nieuwbouw wooncomplex
 • Binnentuin op eigen terrein
 • Tegenover het Sterrenburgpark en op loopafstand van het winkelcentrum Sterrenburg
 • Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Woonzorgcomplex Reedewaard te Almere, Kerkstraat 98-100

 • 41 zelfstandige zorgappartementen variërend van 21 tot en met 105 m2
 • Het gehele Object heeft een oppervlakte van 4.799 m2 B.V.O.
 • 20-jarige huurovereenkomst met Lang Leve Thuis (voornaamste huurder van het complex met een deel van de begane grond - zijnde 193 m2 - en de 2e, 3e, 4e en 5e verdieping in zijn geheel, in totaal 3.130 m2 B.V.O.) met ingangsdatum 1 mei 2019
 • 5-jarige huurovereenkomst met Stichting Woonzorg Flevoland (voor een deel van de begane grond en de gehele 1e verdieping van 664 m2 B.V.O.) met ingangsdatum 1 mei 2019
 • Huurcontract met TM Topmaaltijd voor 49 m2 B.V.O. op de begane grond
 • Huurcontract met Top Fit Fysiotherapie voor 90 m2 B.V.O op de begane grond
 • Huurcontract met Annatommie voor 160 m2 B.V.O op de begane grond
 • Het complex is in 2015 getransformeerd van voormalig raadhuis naar een zorginstelling met zelfstandige wooneenheden. In 2018 en 2019 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden van de installaties en het dak
 • Rondom het complex bevindt zich een eigen buitenruimte met een gemeenschappelijke tuin
 • Het complex is gelegen in het centrum van Almere Haven en grenst aan een openbare parkeervoorziening waar verschillende zorgfuncties omheen gesitueerd zijn
 • Duurzaam gebouw met energielabel C

Woonzorgcomplex Den Boomgaard te Rotterdam, Boomgaardsstraat 200-212

 • 23 zelfstandige woonzorgappartementen variërend van 35 m2 tot 50 m2;
 • Totale oppervlakte is 1.726 m2 B.V.O.
 • 15- jarige huurovereenkomst met zorgverlener MOB Nederland B.V. met ingangsdatum 14 december 2018
 • Deels gerenoveerd, deels nieuw gebouwd complex, opgeleverd in 2014
 • Binnentuin op eigen terrein
 • In een zijstraat van de Witte de Withstraat in Rotterdam
 • Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Woonzorgcomplex te Den Bosch, Evertsenstraat 5

 • 25 woonappartementen variërend van 30 m2 tot 43 m2
 • 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Humanitas DMH vanaf de datum van oplevering
 • Kantoor wordt getransformeerd naar een woonzorgcomplex
 • Verwachte oplevering in augustus 2021
 • Veertien parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Tegenover het Beatrixpark en op 1 km van winkelcentrum de Helftheuvelpassage
 • Duurzaam gebouw met minimaal energielabel B

Woonzorgcomplex te Rotterdam Prinsenland, Leningradplaats 13-25

 • 24 woonappartementen variërend van 25 m2 tot 47 m2
 • 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener CareLess Real Estate B.V. met ingangsdatum bij oplevering na transformatie
 • Transformatie van voormalig kantoor naar woonzorgcomplex
 • Verwachte oplevering in augustus 2021
 • Parkeren in directe omgeving
 • Op circa 300 meter van verschillende voorzieningen en naast het IJsselland ziekenhuis
 • Duurzaam gebouw met minimaal energielabel C

Woonzorgcomplex te Haarlem, Herensingel 73

 • 28 wooneenheden variërend van 24 m2 tot 32 m2
 • 13-jarige huurovereenkomst met zorgverlener RIBW/KAM  met ingangsdatum 1 januari 2020
 • Oorspronkelijk gebouwd in 1987 als schoenenfabriek, in 2012-2013 geheel getransformeerd naar zorgvastgoed 
 • Gelegen tussen de rivier het Spaarne en de monumentale Amsterdamse Poort
 • Parkeren in directe omgeving
 • Op circa 250 meter van divers winkelaanbod incl. supermarkt
 • Duurzaam gebouw met energielabel A en zonnepanelen

Risico’s
Beleggen in S5 Vitae Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, het risico op dalende verhuurprijzen, het risico van stijgende rente op de hypothecaire financieringen, risico van hogere (af)bouwkosten, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico dat huurders de huur niet betalen, het risico dat de financieringsconvenanten geschonden worden, het risico dat de participaties in de praktijk niet of lastig te verkopen zijn en het risico dat de looptijd van het fonds langer is dan gewenst of verwacht. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Vitae Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Vitae Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Fondsomvang na de vierde emissie
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van de eerste tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van S5 Vitae Fonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten

Meer informatie
Download de benodigde bestanden

Brochure S5 Vitae Fonds E4 Prospectus S5 Vitae Fonds EID S5 Vitae E4