Disclaimer

De op deze website vermelde gegevens zijn door Sectie5 slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch of fiscaal advies te worden beschouwd. Sectie5 is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Sectie5 en de ontvanger van de informatie. Internetabonnees en online lezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Sectie5 heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.

Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.