Privacy Policy

Sectie5 respecteert de privacy van haar participanten en van alle bezoekers van deze website.

Persoonsgegevens die via het contactformulier op deze website, het inschrijfformulier bij een prospectus/ informatiememorandum of anderszins over participanten worden verzameld, worden gebruikt ten behoeve van het aanbieden van participaties in onze beleggingsinstellingen. Dit doen wij om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als beheerder van beleggingsinstellingen rusten. Indien u deze gegevens niet aan ons wenst te verstrekken, dan is het niet mogelijk om deel te nemen in onze beleggingsinstellingen.

Daarnaast vragen wij u om uw toestemming om uw contactgegevens te gebruiken om u te attenderen op nieuwe investeringsmogelijkheden in door ons op te richten beleggingsinstellingen. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor dit doeleinde in te trekken.

Persoonsgegevens die over bezoekers van deze website worden verzameld ten behoeve van het leveren van informatie of publicaties, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

U heeft het recht om inzage te verkrijgen over de gegevens die wij over u verwerken. Indien u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen of daaruit wilt laten verwijderen, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u contact opnemen met Sectie5, Brinklaan 134, 1404 GV Bussum, Telefoon: +31 (0) 88 - 2041500.

Wij bewaren uw gegevens tot zeven jaar nadat u uw participaties in een beleggingsinstelling heeft verkocht.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en onze website beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies en web beacons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de website mogelijk maakt bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina. Deze cookies en web beacons verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Sectie5 gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit echter doet, kunnen bepaalde onderdelen van de website ontoegankelijk zijn of niet optimaal functioneren.

Sectie5 behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen conform de toepasselijke privacywetgeving. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van onze privacyverklaring.