Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Gelderstede Vastgoedfonds belegt in een wijkwinkelcentrum met onder meer twee supermarkten, beide met 10-jarige huurovereenkomsten, alsmede het vastgoed van een supermarkt en twee winkels in een stadscentrum. De eerste belegging betreft een in 2012 nieuw gebouwd wijkwinkelcentrum in Emmen met een Jumbo-supermarkt, een Lidl-supermarkt en diverse winkels zoals een Big Bazar, Kruidvat, Mitra en Readshop. Daarnaast zal het Fonds beleggen in een centrumlocatie in Geldrop met een Albert Heijn-supermarkt en twee winkels. 80% van de huuropbrengst van Gelderstede Vastgoedfonds wordt opgebracht door landelijke ketens.

Gelderstede Vastgoedfonds is het 17e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert. Met de lopende supermarktfondsen worden uitstekende rendementen behaald.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

- Verwacht direct gemiddeld rendement 7,9%* (ná aflossing van 1,5% per jaar)
- Verwacht gemiddeld totaalrendement 10,1%*
- Deelname vanaf € 10.000 (excl. emissievergoeding)
- Rendementsuitkering per kwartaal
- Looptijd 5-10 jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Risicofactoren
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Gelderstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is vanaf het moment dat de inschrijving wordt opengesteld kosteloos verkrijgbaar bij Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV en op de website van Sectie5 (www.sectie5.nl).

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Gelderstede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.