Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Heijdestede Vastgoedfonds zal beleggen in het vastgoed van twee supermarkten met 10-jarige huurovereenkomsten. De eerste belegging betreft een ruime, moderne Jumbo-supermarkt met een Mediq-apotheek in Terheijden (Breda). Daarnaast zal het fonds beleggen in een PLUS-supermarkt in Uden. Deze supermarkt zal worden vernieuwd naar de succesvolle Briljant-formule. De winkels liggen in een uitstekend verzorgingsgebied en genereren een stabiele kasstroom. Heijdestede Vastgoedfonds is het 15e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert. Met de lopende supermarktfondsen worden uitstekende rendementen behaald.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

- Jumbo-supermarkt met nieuwe tienjarige huurovereenkomst
- PLUS-supermarkt met tienjarige huurverlenging
- Verwacht direct gemiddeld rendement 7,2%* (ná aflossing van 1,0% per jaar)
- Verwacht gemiddeld totaalrendement 9,0%*
- Deelname vanaf € 10.000 (excl. emissievergoeding)
- Rendementsuitkering per kwartaal
- Looptijd 5-10 jaar
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risicofactoren 
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Heijdestede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Reyersen van Buuren (www.reyersen.nl) en op de website van Sectie5 (www.sectie5.nl).

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Heijdestede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.