Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Hofstede Vastgoedfonds zal beleggen in twee wijkwinkelcentra met onder meer een 9-jarige en twee 10-jarige supermarkthuurovereenkomsten. De eerste belegging betreft een gerenoveerd winkelcentrum (2012) in Lisse met een Jumbo-supermarkt, een Dirk-supermarkt en diverse dagwinkels zoals een keurslager, bakker en drogist. Daarnaast zal het Fonds beleggen in een winkelcentrum in Raalte (1998) met een Jumbo-supermarkt en enkele dagwinkels, zoals een bakker en bloemist. Jumbo heeft aangegeven, na een eerdere uitbreiding in 2010, opnieuw te willen uitbreiden met circa 300-350 m² in Raalte. 77% van de huuropbrengst van Hofstede Vastgoedfonds wordt opgebracht door landelijke ketens.

Hofstede Vastgoedfonds is het 16e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert. Met de lopende supermarktfondsen worden uitstekende rendementen behaald.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Verwacht direct gemiddeld rendement 7,6%* (ná aflossing van 1,5% per jaar)
  • Verwacht gemiddeld totaalrendement 10,4%*
  • Deelname vanaf € 10.000 (excl. emissievergoeding)
  • Rendementsuitkering per kwartaal
  • Looptijd 5-10 jaar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risicofactoren
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Hofstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is vanaf het moment dat de inschrijving wordt opengesteld kosteloos verkrijgbaar bij Reyersen van Buuren (www.reyersen.nl) en op de website van Sectie5 (www.sectie5.nl).

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Heijdestede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.