Hoogestede Vastgoedfonds

Hoogestede Vastgoedfonds 1e Emissie

HOOGESTEDE VASTGOEDFONDS 1E EMISSIE - VOLTEKEND

Hoogestede Vastgoedfonds belegt in het vastgoed van wijkwinkelcentrum De Nije Nering in Hoogeveen met als grote trekkers een Albert Heijn- en Aldi-supermarkt met beide een vijfjarige huurovereenkomst. 

Daarnaast streeft beheerder ernaar om binnen 12 maanden na oprichting van het fonds nog een object toe te voegen. De huuropbrengst van dit object dient voor tenminste 75% afkomstig te zijn van supermarkten en het gemiddeld direct rendement van het fonds dient als gevolg van die toevoeging minimaal 5,5% per jaar te bedragen. Afwijkingen hiervan dienen te worden goedgekeurd door een meerderheid van de participanten. 

Wijkwinkelcentrum De Nije Nering betreft een goedlopend winkelcentrum met een Albert Heijn-supermarkt, een Aldi-supermarkt, acht winkels met daarin een Trekpleister, Domino’s Pizza, bakkerij, kapsalon, tabak- en lectuurshop, kleermaker, snackbar en sushi restaurant, zes bovenwoningen en vijf garageboxen. Het object is volledig verhuurd. Van de totale huurinkomsten wordt 67% gegenereerd door de Albert Heijn- en Aldi-supermarkten en bijna 9% door woningen. 

Hoogestede Vastgoedfonds is het 27e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments introduceert. 

Het fonds heeft de volgende kenmerken: 

  • Deelname vanaf: € 100.000 per belegger (exclusief emissievergoeding) 
  • 221 Participaties beschikbaar van elk: € 25.000 met een minimale afname van vier Participaties per belegger (exclusief emissievergoeding) 
  • Deelname mogelijk vanaf 1 augustus 2021 
  • Verwacht gemiddeld direct rendement: 6,0%* per jaar (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek) 
  • Verwacht gemiddeld totaalrendement: 7,2%* (enkelvoudig) per jaar 
  • Rendementsuitkering: per kwartaal achteraf 
  • Verwachte looptijd: 5-10 jaar 
  • Totale Financieringsbehoefte: € 11.175.000 
  • Eigen vermogen: € 5.525.000 
  • Hypothecaire financiering: € 5.650.000 

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. 

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

Hoogestede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het investeringsmemorandum is vanaf het moment dat de inschrijving wordt opengesteld kosteloos verkrijgbaar via FTAC en gepubliceerd op www.ftac.nl en op de website van Sectie5 (www.sectie5.nl). 

*Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het investeringsmemorandum van Hoogestede Vastgoedfonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

Blijf altijd goed geïnformeerd

Graag op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten, ontwikkelingen en vastgoedinvesteringen

Hoe kunnen wij u op de hoogte houden? Wij horen het graag van u

Misschien vindt u deze artikelen ook leuk

Sectie5 Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NLGreenlabel

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met N...

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NL Greenlabel. NL Greenlabel is aanjager van de natuurinclusi...

22 okt., 2023
Sectie5 Financiële Uitdagingen in de Nederlandse Zorgsector – maar marktpotentie groeit!

Financiële Uitdagingen in de Nederlandse...

De Nederlandse gezondheidszorg heeft te maken met groeiende financiële uitdagingen. Dit is te lezen ...

21 sep., 2023
Sectie5 Inclusieve kansen door de Bibian Mentel Foundation

Inclusieve kansen door de Bibian Mentel ...

Afgelopen maart heeft Sectie5 Support het voorrecht gehad om deel uit te maken van een inspirerend a...

22 aug., 2023
Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.