RECLAME

Marktstede Vastgoedfonds

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het Prospectus en het essentiële informatiedocument van het Marktstede Vastgoedfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Inschrijving gesloten (1 maart 2023)

Marktstede Vastgoedfonds belegt door de samenvoeging van Gelderstede Vastgoedfonds, Vaartstede Vastgoedfonds en Willemstede Vastgoedfonds in het vastgoed van vijf (wijk)winkelcentra met zes supermarkten gelegen te Zwolle, Tilburg, Heemskerk, Geldrop en Drachten.

Kenmerken Marktstede Vastgoedfonds
- Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
- Deelname: vanaf € 5.000 (exclusief Emissievergoeding)
- Verwachte Emissiedatum: 1 oktober 2022
- Voor € 28.149.400 aan Participaties beschikbaar (€ 1,00 per Participatie, minimale afname 5.000 stuks)

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

- Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen): 6,6% per jaar
- Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek): 5,5% per jaar
- Rendementsuitkering per kwartaal
- Totale Financieringsbehoefte: € 60.517.400
- Beleggerskapitaal: € 28.149.400
- Hypothecaire financiering: € 32.368.000

Risicofactoren
Aan het beleggen in Marktstede Vastgoedfonds zijn risico’s verbonden, zoals het risico van dalende huurprijzen, negatieve waardeontwikkelingen, renterisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het Fonds. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in Marktstede Vastgoedfonds zijn beschreven in Sectie 2 van het Prospectus.

De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de Emissievergoeding op het geprognosticeerde direct rendement op jaarbasis is (maximaal) 0,3% per jaar. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen.

Objecten:

Jumbo-supermarkt aan de Assendorperstraat te Zwolle
- Binnenstedelijke Jumbo-supermarkt van circa 1.560 m² BVO
- Jumbo verhuurd tot en met 30 november 2027
- Locatie nabij het centrum van Zwolle aan doorgaande route
- Huurder sinds de oplevering van de winkel (1999) gevestigd op deze locatie
- Circa 70 parkeerplaatsen voor de deur met eerste uur gratis parkeren

Jumbo-supermarkt met twee dagwinkels aan het Bart van Peltplein te Tilburg
- Grote Jumbo-supermarkt van circa 2.847 m² BVO
- Jumbo verhuurd tot en met 30 juni 2027
- Twee dagwinkels: DA-drogisterij en BrainWash-kapsalon
- Circa 90 parkeerplaatsen voor de deur

Jumbo-supermarkt, Action en acht dagwinkels aan het Haydnplein te Heemskerk
- Jumbo en acht dagwinkels in recent ontwikkeld winkelcentrum (eind 2013 opgeleverd)
- Action in aan overkant gelegen gerenoveerd complex
- Jumbo-supermarkt van circa 2.669 m² BVO
- Jumbo verhuurd tot en met 28 februari 2029
- Circa 180 gratis parkeerplaatsen voor de deur

Albert Heijn-supermarkt en een dagwinkel aan de Heuvel te Geldrop
- Albert Heijn-supermarkt van 1.826 m² BVO
- Albert Heijn-supermarkt verhuurd tot en met 31 oktober 2028, met break-optie per 31 oktober 2023
- Centrumlocatie met circa 112 parkeerplaatsen voor de deur
- Trekpleister drogisterij van circa 278 m² BVO

Winkelcentrum Emmerhout met Jumbo-supermarkt, Lidl-supermarkt en zeventien dagwinkels aan de Houtweg te Emmen
- Jumbo-supermarkt van 1.797 m² BVO verhuurd tot en met 31 augustus 2027
- Lidl-supermarkt van 1.911 m² BVO verhuurd tot en met 31 augustus 2027
- Winkelcentrum in 2012 herbouwd
- Breed scala aan aanbod van overige winkels, zoals o.a. Big Bazar, Kruidvat, Mitra, Primera, Wibra, bakkerij, kapsalon, dierenwinkel, bloemist, viswinkel en diverse horeca
- Circa 200 gratis parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Marktstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie
Download de benodigde bestanden

Prospectus Marktstede Brochure Marktstede EID Marktstede