Inschrijving NL Woningfonds 1 gesloten, fonds succesvol voltekend

Sectie5 introduceert NL Woningfonds 1. Het beleggingsfonds belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 110 appartementen, 18 garageboxen, 31 parkeerplaatsen in een parkeergarage, 3 commerciële units en 2 opstelplaatsen op een dak voor antennes. De objecten liggen in Drachten, Oldenzaal, Lochem, Hoogeveen en Didam.

Voor de beleggers in NL Woningfonds 1 wordt een stabiel verhuurrendement verwacht, waarbij extra rendement kan worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Verwacht gemiddeld totaalrendement 6,3%*
  • Aantal participaties beschikbaar: 370
  • Beleggerskapitaal: € 9.250.000
  • Hypothecaire financiering: € 12.300.000
  • Totale financieringsbehoefte: € 21.550.000
  • Deelname vanaf € 25.000 (excl. emissievergoeding)
  • Rendementsuitkering per kwartaal achteraf
  • Looptijd circa 7 jaar

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden, zoals het marktrisico, het debiteurenrisico, het leegstandsrisico en het risico van waardedalingen.

NL Woningfonds 1 is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van NL Woningfonds 1. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.