Inschrijving NL Woningfonds 2 gesloten, fonds succesvol voltekend

Sectie5 introduceert NL Woningfonds 2. Het beleggingsfonds belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 24 appartementen in Goor en 36 appartementen in Tubbergen.

Voor de beleggers in NL Woningfonds 2 wordt een stabiel verhuurrendement verwacht, waarbij extra rendement kan worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Verwachte Aanvangsdatum: 31 oktober 2019 (uiterlijk 15 december 2019)
  • Verwacht gemiddeld totaalrendement: 7,2%*
  • Verwacht Gemiddeld rendement uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen: 6,2%*
  • Aantal participaties beschikbaar: 196
  • Beleggerskapitaal: € 4.900.000
  • Hypothecaire financiering: € 6.000.000
  • Totale financieringsbehoefte: € 10.900.000
  • Deelname vanaf € 25.000 (geen emissievergoeding van toepassing)
  • Rendementsuitkering: per kwartaal achteraf
  • Looptijd: circa 7 jaar

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen in NL Woningfonds 2 brengt risico's met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

NL Woningfonds 2 is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van zeven jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van NL Woningfonds 2. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Informatie
Download hier het Prospectus