NL Woningfonds 5

NL Woningfonds 5 1e Emissie

RECLAME

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het informatiememorandum en het essentiële informatiedocument van het NL Woningfonds 5 voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Let op: geen prospectusplicht voor deze activiteit!

NL Woningfonds 5 belegt in een modern appartementencomplex bestaande uit 128 appartementen, centraal gelegen in de geliefde wijk het Statenkwartier in Den Haag. De woningen zijn in 2000 gebouwd en beschikken ieder over een eigen buitenruimte en toekomstbestendig energielabel. Daarnaast heeft ieder appartement een eigen parkeerplaats en berging in de ondergelegen parkeergarage. De woningen zijn luxe afgewerkt en kennen riante afmetingen met een gemiddelde grootte van 103 m2.

Kenmerken fonds 
* Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR) 
* Fiscale status: Transparant (belastingheffing bij houder van participaties) 
* Verwachte aanvangsdatum: 28 juni 2024 
* Verwacht gemiddeld totaalrendement: 9,0% per jaar* (enkelvoudig) 
* Deelname: vanaf € 100.000 (minimaal 4 participaties à € 25.000) 
* Aantal beschikbare participaties: 1.212 
* Beleggerskapitaal: € 30.300.000 
* Hypothecaire financiering: € 23.500.000 
* Totale financieringsbehoefte: € 53.800.000 
* Looptijd van het fonds: circa 7-10 jaar 
* Uitkeringsfrequentie: per kwartaal achteraf

*De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark. Beleggingen in vastgoed zijn illiquide.

Risicofactoren          
Aan het beleggen in NL Woningfonds 5 zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve ontwikkelingen in de waarde van woningen, risico van dalende verhuurprijzen, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van hogere onderhoudskosten, risico op wijzigingen in belastingen, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico op schending van financieringsconvenanten met de hypothecaire financier zijn overeengekomen, beperkte verhandelbaarheid van de participaties en risico op een langere looptijd van het fonds. De materiële risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in NL Woningfonds 5 zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het Informatiememorandum.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 088 - 204 1555.    

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

Bij de beslissing om te beleggen in NL Woningfonds 5 moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van dit beleggingsfonds, zoals beschreven in het informatiememorandum. Een belegging in het NL Woningfonds 5 is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088).          

NL Woningfonds 5 is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

 

Blijf altijd goed geïnformeerd

Graag op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten, ontwikkelingen en vastgoedinvesteringen

Hoe kunnen wij u op de hoogte houden? Wij horen het graag van u

Misschien vindt u deze artikelen ook leuk

Sectie5 Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NLGreenlabel

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met N...

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NL Greenlabel. NL Greenlabel is aanjager van de natuurinclusi...

22 okt., 2023
Sectie5 Financiële Uitdagingen in de Nederlandse Zorgsector – maar marktpotentie groeit!

Financiële Uitdagingen in de Nederlandse...

De Nederlandse gezondheidszorg heeft te maken met groeiende financiële uitdagingen. Dit is te lezen ...

21 sep., 2023
Sectie5 Inclusieve kansen door de Bibian Mentel Foundation

Inclusieve kansen door de Bibian Mentel ...

Afgelopen maart heeft Sectie5 Support het voorrecht gehad om deel uit te maken van een inspirerend a...

22 aug., 2023
Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.