RECLAME

S5 FORUM FONDS VIERDE EMISSIE (DERDE TRANCHE)

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van het S5 Forum Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Inschrijving gesloten

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van thans circa € 117 miljoen naar € 250 miljoen. Het fonds zal voor rekening en risico van de participanten supermarktvastgoed en (dag)winkels verwerven, exploiteren en - op een onbepaald moment - verkopen. 

Sinds de oprichting van het fonds in 2019 zijn er vier emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname aan iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit vijftien objecten gelegen in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede, Velp, Hardenberg, Zutphen, Etten-Leur, Leiden, Geldermalsen, Harlingen en Wolvega. S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV introduceert.

Met de derde tranche van de Vierde Emissie worden 691 Participaties herplaatst die zijn uitgegeven aan interim beleggers ten behoeve van de aankoop van de Objecten Harlingen en Wolvega en 129 additionele Participaties geplaatst (tezamen 820 Participaties) waarmee de opbrengst waarvan de Aankoop-, Initiatie- en Financieringskosten voor de aankoop van de Objecten Harlingen en Wolvega worden voldaan.

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders. Zie voor het beleggingsbeleid Sectie 4 van het prospectus.

Kenmerken derde tranche Vierde Emissie S5 Forum Fonds
- Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
- Deelname: vanaf € 11.478* (exclusief emissievergoeding)
- Verwachte emissiedatum: 25 november 2022
- Minimaal voor € 9.411.960 aan Participaties beschikbaar van naar verwachting elk € 11.478 (naar verwachting 820 Participaties)

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

- Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen):
    - 6,4%** per jaar voor deelnemers aan de derde tranche van de Vierde Emissie
    - 6,7% per jaar op fondsniveau
- Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek):
    - 5,0%** per jaar voor deelnemers aan de derde tranche van de Vierde Emissie
    - 5,2% per jaar op fondsniveau
- Rendementsuitkering per kwartaal
- Totale Financieringsbehoefte voor de derde tranche: € 18.076.668
- Beleggerskapitaal voor de derde tranche: € 9.411.960 (minimaal)
- Liquiditeitsreserve van € 29.708
- Hypothecaire financiering voor de derde tranche: € 8.635.000

Risicofactoren
Aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve ontwikkelingen in de waarde van supermarktvastgoed en (dag)winkels, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van stijgende online supermarktbestedingen, risico van hogere onderhoudskosten, risico op wijzigingen in belastingen, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico op schending van financieringsconvenanten met de hypothecaire financier, beperkte verhandelbaarheid van de participaties en de onbepaalde looptijd van het fonds. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissievergoeding op het geprognosticeerde direct rendement op jaarbasis is (maximaal) 0,3%. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen.

Locaties

Objecten derde tranche Vierde Emissie S5 Forum Fonds

Jumbo-supermarkt aan de Spoortstraat 1 in Harlingen
- Jumbo-supermarkt van 2.614 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 8 april 2031
- Op zichtlocatie aan een doorgaande weg in het centrum van Harlingen
- Goede parkeervoorzieningen door eigen parkeerterrein met circa 135 parkeerplaatsen
- Modern en duurzaam Object, verbouwd in 2021 met energielabel A+++

Jumbo-supermarkt en vijf maisonnette woningen aan de Markt in Wolvega
- Jumbo-supermarkt van 2.086 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 31 december 2029
- Op zichtlocatie aan een doorgaande weg in het centrum van Wolvega
- Goede parkeervoorzieningen door naastgelegen parkeerterrein met circa 120 parkeerplaatsen
- Supermarkt beschikt over energielabel A

Bestaande portefeuille
Jumbo-supermarkt aan het Johannes Kolfplein in Leeuwarden
- Jumbo-supermarkt van 2.030 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2029
- Centraal gelegen in de Vrijheidswijk
- Goed verzorgingsgebied
- Ruime, gratis parkeergelegenheid behorende tot eigendom
- Supermarkt is gebouwd in 2009

Albert Heijn-supermarkt met Gall & Gall-slijterij en Etos-drogisterij aan het Basiliekpad 4-8 in IJsselstein
- Drie huurders van Ahold-concern: Albert Heijn van 2.054 m² BVO, een Etos en een Gall & Gall
- Goed bereikbare locatie, nabij binnenstad van IJsselstein
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2024
- Goed onderhouden, modern winkelcentrum uit 2003
- Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaalde) gemeentelijke parkeergarage onder de winkels

Plus-supermarkt en winkelunit aan het Van Bruhezedal te Valkenswaard (Dommelen)
- Plus- supermarkt van 1.888 m² BVO en een winkelunit van 84 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 september 2025
- Goed verzorgingsgebied, de enige supermarkt in Dommelen
- Locatie in het centrum van Dommelen
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Goed onderhouden object dat is gerenoveerd in 1998

Albert Heijn-Supermarkt aan het Prins Willem-Alexanderplein in Vaals
- Albert Heijn-supermarkt van 2.302 m² BVO met inpandige Etos van 224 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 27 september 2024
- Ondergelegen parkeergarage met 190 parkeerplaatsen
- Centraal gelegen in een goed verzorgingsgebied in Vaals
- Modern object, gebouwd in 2009

Plus-supermarkt en negen winkels in het centrum van Mierlo
- Plus-supermarkt van 2.077 m² BVO en negen dagwinkels van totaal 1.344 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 juni 2028
- Goed verzorgingsgebied
- Locatie in het centrum van Mierlo
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Object gebouwd in 1990

Jumbo-supermarkt aan de Tamboerpassage in Hoogeveen
- Jumbo-supermarkt van 2.599 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 april 2029 met een breakoptie per 30 april 2024
- Goed verzorgingsgebied, enige Jumbo-supermarkt in Hoogeveen
- Locatie aan de rand van het centrum in Hoogeveen
- Goede parkeervoorzieningen rondom het object
- Goed onderhouden object dat is gebouwd in 1985 en gerenoveerd in 1997

Albert Heijn-supermarkt aan het Bunschoterplein in Ede
- Albert Heijn-supermarkt van 2.129 m² BVO
- Huurovereenkomst tot en met 3 januari 2026
- Goed bereikbare locatie
- Goede parkeervoorzieningen direct naast de supermarkt
- Moderne supermarkt, gebouwd in 2016

Coop en Aldi-supermarkt met elf winkelunits aan het Churchillplein in Velp
- Wijkwinkelcentrum van ca. 4.754 m² VVO verdeeld over 13 winkelunits
- Supermarkten Coop en Aldi goed voor 75% totale huurinkomsten
- Coop-supermarkt van 1.796 m2 VVO met een huurovereenkomst tot en met 31 augustus 2030
- Aldi-supermarkt van 1.177 m² VVO met een huurovereenkomst tot en met 11 juli 2027
- Wijkwinkelcentrum met goed verzorgingsgebied
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Modern object, gebouwd in 2012

Lidl-supermarkt aan de Markt 50 te Hardenberg
- Lidl-supermarkt van 1.648 m² VVO
- Goed verzorgingsgebied
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2027
- Goed bereikbare centrumlocatie
- Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaald) gemeentelijk parkeerterrein direct naast de supermarkt
- Moderne supermarkt, gebouwd in 1995

Jumbo-supermarkt met zes winkelunits en vier gezondheidsunits aan de Rudolf Steinerlaan te Zutphen
- Wijkwinkelcentrum van 3.098 m² VVO met een Jumbo-supermarkt van 1.610 m² VVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2028
- Zes dagwinkels aangevuld met vier gezondheid gerelateerde huurders van totaal 1.488 m² VVO
- Supermarkt en winkelcentrum centraal gelegen in de wijk De Leesten
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Modern object, gebouwd in 2010

Dirk-supermarkt met zes winkelunits aan de Molenvang te Etten-Leur
- Wijkwinkelcentrum van 3.037 m² BVO
- Dirk-supermarkt van 1.976 m² BVO
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 2 oktober 2026
- Goede parkeervoorzieningen met een ondergelegen parkeergarage met 96 parkeerplaatsen
- Modern object, gebouwd in 2016

Coop-supermarkt aan de Herman Kuijkstraat in Geldermalsen
- Coop-supermarkt van 1.721 m2 B.V.O.
- Goed verzorgingsgebied
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2026
- Goed bereikbare centrumlocatie
- Goede parkeervoorzieningen door een ondergelegen parkeergarage met 54 parkeerplaatsen
- Modern Object, gebouwd in 2016

Jumbo- en Aldi supermarkt met negen dagwinkels aan het Diamantplein in Leiden
- Deze investering heeft de volgende kenmerken:
- Wijkwinkelcentrum van ca. 4.114 m² B.V.O. verdeeld over 11 winkelunits
- Supermarkten Jumbo en Aldi goed voor 73% totale huurinkomsten
- Jumbo-Supermarkt van 1.806 m2 B.V.O. met een huurovereenkomst tot en met 30 juni 2036
- Aldi-supermarkt van 1.348 m² B.V.O. met een huurovereenkomst tot en met 31 januari 2032
- Wijkwinkelcentrum met goed verzorgingsgebied
- Gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
- Modern Object, wordt thans volledig vernieuwd en verbouwd


Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* naar verwachting
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de derde tranche van de Vierde Emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het supplement op het Prospectus van S5 Forum Fonds.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.