S5 Forum Fonds

S5 Forum Fonds 5e Emissie 2e tranche

RECLAME

S5 FORUM FONDS VIJFDE EMISSIE (EMISSIE DATUM 1 FEBRUARI 2024) 

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van het S5 Forum Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Inschrijving gesloten - emissie voltekend

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van thans circa € 128,25 miljoen naar € 250 miljoen. Het fonds zal voor rekening en risico van de participanten supermarktvastgoed en (dag)winkels verwerven, exploiteren en - op een onbepaald moment - verkopen. 

Het fonds is aangegaan in 2019. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname aan iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit zeventien objecten gelegen in Ede, Etten-Leur, Geldermalsen, Hardenberg, Harlingen, Heerlen (2x) Hoogeveen, IJsselstein, Leeuwarden, Leiden, Mierlo, Vaals, Valkenswaard, Velp, Wolvega en Zutphen. S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV introduceert.

Op de emissie datum van 1 februari 2024 worden 469 participaties herplaatst die in het kader van de voorfinanciering van de objecten Heerlen in juli 2023 zijn uitgegeven en 53 additionele participaties uitgegeven voor de financiering van verschillende kosten die gerelateerd zijn aan de aankoop van de objecten te Heerlen. Meer informatie is terug te vinden in de brochure

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie       
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders. Zie voor het beleggingsbeleid Sectie 4 van het prospectus.

Kenmerken Vijfde Emissie (emissie datum 1 februari 2024) S5 Forum Fonds       
- Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)       
- Deelname: vanaf € 11.200* (exclusief emissievergoeding)       
- Minimaal voor € 5.846.400 aan participaties beschikbaar van naar verwachting elk € 11.200 (naar verwachting 522 Participaties)

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.       

- Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen):       
    - 6,9%** per jaar voor deelnemers aan de Vijfde Emissie       
    - 7,1% per jaar op fondsniveau       
- Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek):       
    - 5,7%** per jaar voor deelnemers aan de Vijfde Emissie       
    - 5,9% per jaar op fondsniveau       
- Rendementsuitkering per kwartaal       
- Totale Financieringsbehoefte: € 12.109.000      
- Bijeen te brengen Beleggerskapitaal: € 5.846.400 (minimaal)       
- Huidige liquiditeitsreserve van € 762.600       
- Hypothecaire financiering: € 5.500.000

Risicofactoren       
Aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn risico’s verbonden, zoals het risico op negatieve ontwikkelingen in de waarde van supermarktvastgoed en (dag)winkels, risico van dalende verhuurprijzen, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van stijgende online supermarktbestedingen, risico van hogere onderhoudskosten, risico op wijzigingen in belastingen, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico op schending van financieringsconvenanten met de hypothecaire financier zijn overeengekomen, beperkte verhandelbaarheid van de participaties en de onbepaalde looptijd van het fonds. De materiële risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissievergoeding op het geprognosticeerde direct rendement op jaarbasis is (maximaal) 0,3%. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen.

Locaties       

Objecten Vijfde Emissie S5 Forum Fonds

Plus-supermarkt aan de Groeet Genhei in Heerlen  
- Plus-supermarkt van 2.338 m² VVO       
- Huurovereenkomst tot en met 31 december 2033       
- Centraal gelegen in het winkelhart van stadsdeel Heerlerheide  
- Ruime en gratis parkeervoorzieningen in ondergelegen parkeergarage  
- Supermarkt gebouwd in 2008 met energielabel A       

Jumbo-supermarkt aan de Ganzeweide in Heerlen  
- Jumbo-supermarkt van 1.693 m² VVO       
- Huurovereenkomst tot en met 31 oktober 2031       
- Centraal gelegen in het winkelhart van stadsdeel Heerlerheide    
- Gratis parkeren met blauwe kaart op naastgelegen parkeerterrein  
- Supermarkt gebouwd in 2001 met energielabel A

Overige objecten      
Albert Heijn-supermarkt aan het Bunschoterplein in Ede       
- Albert Heijn-supermarkt van 2.129 m² BVO       
- Huurovereenkomst tot en met 3 januari 2026       
- Goed bereikbare locatie       
- Ruime (betaalde) parkeervoorzieningen direct naast de supermarkt       
- Supermarkt gebouwd in 2016

Dirk-supermarkt met zes winkelunits aan de Molenvang te Etten-Leur       
- Wijkwinkelcentrum van 3.037 m² BVO       
- Dirk-supermarkt van 1.976 m² BVO       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 2 oktober 2026       
- Ruime parkeervoorzieningen met een ondergelegen parkeergarage met 96 parkeerplaatsen (gratis bij minimale besteding van € 20)       
- Object gebouwd in 2016

Plus-supermarkt aan de Herman Kuijkstraat in Geldermalsen       
- Plus-supermarkt van 1.721 m2 B.V.O.       
- Ruim verzorgingsgebied       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2026       
- Op zichtlocatie aan een doorgaande weg in het centrum  
- Goede parkeervoorzieningen door een ondergelegen parkeergarage met 54 gratis parkeerplaatsen (bij minimale besteding van € 10)       
- Object gebouwd in 2016

Lidl-supermarkt aan de Markt te Hardenberg       
- Lidl-supermarkt van 1.648 m² VVO       
- Ruim verzorgingsgebied       
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2027       
- Centrumlocatie       
- Ruime parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaald) gemeentelijk parkeerterrein direct naast de supermarkt       
- Supermarkt gebouwd in 1995

Jumbo-supermarkt aan de Spoorstraat in Harlingen       
- Jumbo-supermarkt van 2.614 m² VVO       
- Huurovereenkomst tot en met 8 april 2031       
- Op zichtlocatie aan een doorgaande weg in het centrum van Harlingen       
- Ruime gratis parkeervoorzieningen door eigen parkeerterrein met circa 135 parkeerplaatsen       
- Duurzaam object, verbouwd in 2021 met energielabel A+++     

Jumbo-supermarkt aan de Tamboerpassage in Hoogeveen       
- Jumbo-supermarkt van 2.599 m² BVO       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 april 2029 met een breakoptie per 30 april 2024       
- Ruim verzorgingsgebied, enige Jumbo-supermarkt in Hoogeveen       
- Locatie aan de rand van het centrum in Hoogeveen       
- Ruime (betaalde) parkeervoorzieningen rondom het object       
- Object gebouwd in 1985 en gerenoveerd in 1997

Albert Heijn-supermarkt met Gall & Gall-slijterij en Etos-drogisterij aan het Basiliekpad in IJsselstein       
- Drie huurders van Ahold-concern: Albert Heijn van 2.054 m² BVO, een Etos en een Gall & Gall       
- Goed bereikbare locatie, nabij binnenstad van IJsselstein       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2024       
- Goed onderhouden, modern winkelcentrum uit 2003       
- Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaalde) gemeentelijke parkeergarage onder de winkels

Jumbo-supermarkt aan het Johannes Kolfplein in Leeuwarden       
- Jumbo-supermarkt van 2.030 m² BVO       
- Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2029       
- Centraal gelegen in de Vrijheidswijk       
- Ruim verzorgingsgebied       
- Ruime, gratis parkeergelegenheid behorende tot eigendom       
- Supermarkt is gebouwd in 2009

Jumbo- en Aldi supermarkt met negen dagwinkels aan het Diamantplein in Leiden 
- Wijkwinkelcentrum van circa 4.114 m² B.V.O. verdeeld over 11 winkelunits       
- Supermarkten Jumbo en Aldi goed voor 73% totale huurinkomsten       
- Jumbo-Supermarkt van 1.806 m2 B.V.O. met een huurovereenkomst tot en met 30 juni 2036       
- Aldi-supermarkt van 1.348 m² B.V.O. met een huurovereenkomst tot en met 31 januari 2032       
- Wijkwinkelcentrum met goed verzorgingsgebied       
- Gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum       
- Object volledig vernieuwd en verbouwd in 2022

Plus-supermarkt en negen winkels in het centrum van Mierlo       
- Plus-supermarkt van 2.077 m² BVO en negen dagwinkels van totaal 1.344 m² BVO       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 juni 2028       
- Ruim verzorgingsgebied       
- Locatie in het centrum van Mierlo       
- Gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum       
- Object gebouwd in 1990

Albert Heijn-Supermarkt aan het Prins Willem-Alexanderplein in Vaals       
- Albert Heijn-supermarkt van 2.302 m² BVO met inpandige Etos van 224 m² BVO       
- Huurovereenkomst tot en met 27 september 2024       
- Ondergelegen parkeergarage met 190 (betaalde) parkeerplaatsen       
- Centraal gelegen in een goed verzorgingsgebied in Vaals       
- Object gebouwd in 2009

Plus-supermarkt en winkelunit aan het Van Bruhezedal te Valkenswaard (Dommelen)       
- Plus- supermarkt van 1.888 m² BVO en een winkelunit van 84 m² BVO       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 september 2025       
- Ruim verzorgingsgebied, de enige supermarkt in Dommelen       
- Locatie in het centrum van Dommelen       
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum       
- Object volledig gerenoveerd in 1998

Plus en Aldi-supermarkt met elf winkelunits aan het Churchillplein in Velp       
- Wijkwinkelcentrum van circa 4.754 m² VVO verdeeld over 13 winkelunits       
- Supermarkten Plus en Aldi goed voor 75% totale huurinkomsten       
- Plus-supermarkt van 1.796 m2 VVO met een huurovereenkomst tot en met 31 augustus 2030       
- Aldi-supermarkt van 1.177 m² VVO met een huurovereenkomst tot en met 11 juli 2027       
- Wijkwinkelcentrum met goed verzorgingsgebied       
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum       
- Object gebouwd in 2012

Jumbo-supermarkt en vijf maisonnette woningen aan de Markt in Wolvega       
- Jumbo-supermarkt van 2.086 m² VVO       
- Huurovereenkomst tot en met 31 december 2029       
- Op zichtlocatie aan een doorgaande weg in het centrum van Wolvega       
- Makkelijk parkeren op naastgelegen parkeerterrein met circa 120 parkeerplaatsen       
- Supermarkt beschikt over energielabel A

Jumbo-supermarkt met zes winkelunits en vier gezondheidsunits aan de Rudolf Steinerlaan te Zutphen       
- Wijkwinkelcentrum van 3.098 m² VVO met een Jumbo-supermarkt van 1.610 m² VVO       
- Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2028       
- Zes dagwinkels aangevuld met vier gezondheid gerelateerde huurders van totaal 1.488 m² VVO       
- Supermarkt en winkelcentrum centraal gelegen in de wijk De Leesten       
- Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum       
- Object gebouwd in 2010    

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 088 - 204 1555. 

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

Bij de beslissing om te beleggen in S5 Forum Fonds moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van dit beleggingsfonds, zoals beschreven in het prospectus. Een belegging in het S5 Forum Fonds is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088).      

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.       

* naar verwachting       
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de Vijfde Emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van S5 Forum Fonds.       
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Blijf altijd goed geïnformeerd

Graag op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten, ontwikkelingen en vastgoedinvesteringen

Hoe kunnen wij u op de hoogte houden? Wij horen het graag van u

Misschien vindt u deze artikelen ook leuk

Sectie5 Sectie5 versterkt vastgoedportfolio met aankoop woningcomplex in Velp.

Sectie5 versterkt vastgoedportfolio met ...

Sectie5 heeft ten behoeve van een van haar woningfondsen een appartementencomplex van institutionele...

18 dec., 2023
Sectie5 Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NLGreenlabel

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met N...

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NL Greenlabel. NL Greenlabel is aanjager van de natuurinclusi...

22 okt., 2023
Sectie5 Financiële Uitdagingen in de Nederlandse Zorgsector – maar marktpotentie groeit!

Financiële Uitdagingen in de Nederlandse...

De Nederlandse gezondheidszorg heeft te maken met groeiende financiële uitdagingen. Dit is te lezen ...

21 sep., 2023
Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.