RECLAME

S5 Vitae Fonds Vijfde Emissie (eerste tranche) - inschrijving gesloten

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van het S5 Vitae Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Introductie
S5 Vitae Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 200 miljoen. Het fonds richt zich op beleggingen in zorgvastgoed.

Sinds de oprichting van het fonds in 2017 zijn er vier emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname bij iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit twaalf objecten. Met de eerste tranche van de Vijfde Emissie worden acht objecten toegevoegd.

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie 
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- (en verkopen) getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders.

Kenmerken eerste tranche Vijfde Emissie
- Groeifonds dat belegt in zorgvastgoed
- Beleggen in een gespreide portefeuille
- Doelstelling om tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 200 miljoen
- Instapmoment bij iedere nieuwe emissie
- Actuele fondsomvang ruim € 66.000.000*
- Minimaal voor € 15.600.036 aan Participaties beschikbaar van naar verwachting elk € 125,59 (minimale afname 80 Participaties)
- Geen emissievergoeding van toepassing

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

- Verwacht gemiddeld exploitatierendement (voor afschrijvingen):
    - 5,8%** per jaar voor deelnemers aan de eerste tranche van de Vijfde Emissie
    - 6,4% per jaar op fondsniveau
- Verwacht gemiddeld direct rendement (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek):
    - 5,1%** per jaar voor deelnemers aan de eerste tranche van de Vijfde Emissie
    - 5,6% per jaar op fondsniveau
- Rendementsuitkering per kwartaal
- Totale Financieringsbehoefte voor de eerste tranche: € 29.052.036
- Beleggerskapitaal voor de eerste tranche: € 15.600.036 (minimaal)
- Hypothecaire financiering voor de eerste tranche: € 13.452.000

Bij de beslissing om in S5 Vitae Fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. Een belegging in S5 Vitae Fonds is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088).

Risico’s
Beleggen in S5 Vitae Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, het risico op dalende verhuurprijzen, het risico van stijgende rente op de hypothecaire financieringen, risico van hogere (af)bouwkosten, risico van een tekort aan liquiditeiten, risico dat objecten niet kunnen worden geherfinancierd, risico dat huurders de huur niet betalen, het risico dat de financieringsconvenanten geschonden worden, het risico dat de participaties in de praktijk niet of lastig te verkopen zijn en het risico dat de looptijd van het fonds langer is dan gewenst of verwacht. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Vitae Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen.

 

Additionele Objecten Vijfde Emissie
Woonzorgcomplex in Arnhem (Arnhem, Mr. P.S. Gerbrandysingel 79-81)

- 25 woonappartementen van circa 20 m2 en twee gemeenschappelijke woon-/ eetkamers en zorgondersteunende ruimten
- Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met zorgverlener Stichting Siza
- Bestaande zorglocatie met bestemming wonen
- Bouwjaar 1995 met energielabel A
- Een afgeschermd terrein voorzien van tuin en (fietsen)berging, parkeren in de wijk
- Winkelcentrum Rijkerswoerd en openbaar vervoer op loopafstand

Woonzorgcomplex in Bennekom (Bennekom, Johanniterlaan 6)

- 27 woonappartementen variërend van 27 m2 tot 31 m2 en twee gemeenschappelijke woon-/ eetkamers en zorgondersteunende ruimten
- Huurovereenkomst voor vijf jaar met zorgverlener Stichting Siza. Na afloop geldt een verlengingsperiode voor onbepaalde tijd
- Bestaande zorglocatie met bestemming wonen
- Bouwjaar 1981 met energielabel C
- Het Object wordt verduurzaamd naar energielabel A
- Een afgeschermd terrein voorzien van tuin, (fietsen)berging, parkeren op eigen terrein
- Het centrum van Bennekom met alle voorzieningen en openbaar vervoer op loopafstand

Woonzorgcomplex in Dieren (Dieren, Vingerhoed 46)

- 17 woonappartementen variërend van 23 m2 tot 66 m2 en twee gemeenschappelijke woon-/ eetkamers en zorgondersteunende ruimten
- Huurovereenkomst voor drie jaar met zorgverlener Stichting Siza. Na afloop geldt een verlengingsperiode voor onbepaalde tijd
- Bestaande zorglocatie met bestemming wonen
- Bouwjaar 1984 met energielabel A
- Een afgeschermd terrein voorzien van tuin en (fietsen)berging, parkeren in de wijk
- Het centrum van Dieren met alle voorzieningen en openbaar vervoer op loopafstand

Woonzorgcomplex in Renkum (Renkum, Dorpsstraat 160)

- 12 woonappartementen variërend van circa 35 m tot 40 m2 en gemeenschappelijke woon-/ eetkamers en zorgondersteunende ruimten
- Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met zorgverlener Stichting Siza
- Bestaande zorglocatie met bestemming wonen
- Bouwjaar 1823 (geen monument) met energielabel F
- Het Object wordt verduurzaamd naar energielabel C
- Een afgeschermd terrein voorzien van tuin en (fietsen)berging, parkeren op naastgelegen terrein
- Aan de rand van het centrum met verschillende voorzieningen op loopafstand

Woonzorgcomplex in Rheden (Rheden, Arnhemseweg 8k-01 t/m 8k-32)

- 32 woonappartementen met een gemiddelde oppervlakte van 35 m2,
- Alle woonappartementen voorzien van een eigen buitenruimte en drie gemeenschappelijke woon-/ eetkamers 
- Huurovereenkomst met Stichting Siza voor tien jaar. Na afloop gaat de huurovereenkomst over in onbepaalde tijd
- Het betreft een bestaande zorglocatie met bestemming wonen
- Zeer energiezuinig met energielabel A++ en voorzien van zonnepanelen, bouwjaar 1993
- Een semi-afgeschermd eigen terrein, terugliggend van de openbare weg met eigen buitenruimte, tuin, (fietsen)berging en parkeren op eigen terrein
- Op korte afstand van het centrum van Rheden met verschillende voorzieningen en winkels

Woonzorgcomplex in Velp (Velp, Gasthuislaan 40-40a)

- 40 woonappartementen met een gemiddelde oppervlakte van 35 m2
- Alle woonappartementen voorzien van een eigen buitenruimte en vier gemeenschappelijke woon-/ eetkamers
- Huurovereenkomst met Stichting Siza voor tien jaar. Na afloop gaat de huurovereenkomst over in onbepaalde tijd
- Het betreft een bestaande zorglocatie met bestemming maatschappelijk
- Het Object heeft voor een deel van het gebouw energielabel C en voor een deel van het gebouw D, bouwjaar 1993
- Het Object wordt verduurzaamd naar energielabel A
- Een semi-afgeschermd eigen terrein, terugliggend van de openbare weg met eigen buitenruimte, tuin, (fietsen)berging en parkeren op eigen terrein
- Op korte afstand van het centrum van Velp met verschillende voorzieningen en winkels

Woonzorgcomplex in Velp (Velp, Kerkallee 66)

- 18 woonappartementen variërend van 15 m2 tot 24 m2
- Alle woonappartementen voorzien van een eigen buitenruimte en twee gemeenschappelijke woon-/ eetkamers 
- Huurovereenkomst met Stichting Siza voor tien jaar. Na afloop gaat de huurovereenkomst over in onbepaalde tijd. 
- Het betreft een bestaande zorglocatie met bestemming maatschappelijk
- Het Object heeft een energielabel A+, bouwjaar 1992
- Een semi-afgeschermd eigen terrein, terugliggend van de openbare weg met eigen buitenruimte, tuin, (fietsen)berging en parkeren op eigen terrein
- Op korte afstand van het centrum van Velp met verschillende voorzieningen en winkels

Dagbestedingsruimte in Velp (Velp, Den Heuvel 72)

- Een appartementsrecht rechtgevende op het gebruik van een bedrijfsruimte voor dagbesteding
- Een huurovereenkomst voor drie jaar met zorgverlener Stichting Siza, daarna verlengd voor onbepaalde tijd
- Een bestaande locatie op de eerste verdieping, onderdeel uitmakend van een appartementencomplex en overige commerciële ruimten


Objecten waarin het Fonds belegt
Wooncomplex te Zwolle, Ossenweiderhof 1-5
- 67 woonappartementen variërend van 37 m2 tot 54 m2
- 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Omega Groep B.V. met ingangsdatum 1 januari 2015
- Nieuw gebouwd wooncomplex (2015)
- 40 parkeerplaatsen op eigen terrein
- Recht tegenover winkelcentrum Stadshagen in Zwolle
- Zeer duurzaam gebouw met energielabel A++, zonnepanelen en een WKO-installatie

Zorgcomplex te Gorinchem, Haarstraat 59-63
- 29 zelfstandige zorgappartementen variërend van 36 m2 tot 71 m2
- 20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Syndion met ingangsdatum 16 februari 2018
- Volledig vernieuwd wooncomplex
- Binnentuin op eigen terrein
- In oude centrum van vestingstad Gorinchem
- Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Zorgcomplex De Meteoriet te Dordrecht, De Jagerweg 54
- 44 zelfstandige zorgappartementen variërend van 40 m2 tot 61 m2
- 20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Syndion met ingangsdatum 1 juni 2019
- Volledig nieuwbouw wooncomplex
- Binnentuin op eigen terrein
- Tegenover het Sterrenburgpark en op loopafstand van het winkelcentrum Sterrenburg
- Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Woonzorgcomplex Reedewaard te Almere, Kerkstraat 98-100
- 41 zelfstandige zorgappartementen variërend van 21 tot en met 105 m2
- Het gehele Object heeft een oppervlakte van 4.799 m2 B.V.O, waarvan 3.897 m2 B.V.O, verhuurd wordt. De andere 902 m2 B.V.O, betreft algemene ruimtes.
- 20-jarige huurovereenkomst met Lang Leve Thuis (voornaamste huurder van het complex met een deel van de
  begane grond - zijnde 193 m2 - en de 2e, 3e, 4e en 5e verdieping in zijn geheel, in totaal 3.130 m2 B.V.O.)
  met ingangsdatum 1 mei 2019
- 5-jarige huurovereenkomst met Stichting Woonzorg Flevoland (voor een deel van de begane grond en de gehele 1e verdieping van 887 m2 B.V.O.)
  met ingangsdatum 1 mei 2019
- Huurcontract met TM Topmaaltijd voor 52 m2 B.V.O. op de begane grond
- Huurcontract met Top Fit Fysiotherapie voor 122 m2 B.V.O op de begane grond
- Huurcontract met Annatommie voor 117 m2 B.V.O op de begane grond
- Twee leegstaande units voor 123 m2 B.V.O, op de begane grond
- Het complex is in 2015 getransformeerd van voormalig raadhuis naar een zorginstelling met zelfstandige     
  wooneenheden. In 2018 en 2019 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden van de installaties en het dak
- Rondom het complex bevindt zich een eigen buitenruimte met een gemeenschappelijke tuin
- Het complex is gelegen in het centrum van Almere Haven en grenst aan een openbare parkeervoorziening waar       
  verschillende zorgfuncties omheen gesitueerd zijn
- Duurzaam gebouw met energielabel C

Woonzorgcomplex Den Boomgaard te Rotterdam, Boomgaardsstraat 200-212
- 23 zelfstandige woonzorgappartementen variërend van 35 m2 tot 50 m2
- Totale oppervlakte is 1.726 m2 B.V.O.
- 15- jarige huurovereenkomst met zorgverlener MOB Nederland B.V. met ingangsdatum 14 december 2018
- Deels gerenoveerd, deels nieuw gebouwd complex, opgeleverd in 2014
- Binnentuin op eigen terrein
- In een zijstraat van de Witte de Withstraat in Rotterdam
- Zeer duurzaam gebouw met energielabel A

Woonzorgcomplex te Den Bosch, Evertsenstraat 5
- 24 woonappartementen variërend van 30 m2 tot 43 m2
- 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting Humanitas DMH vanaf de datum van oplevering
- Kantoor wordt getransformeerd naar een woonzorgcomplex
- Veertien parkeerplaatsen op eigen terrein
- Tegenover het Beatrixpark en op 1 km van winkelcentrum de Helftheuvelpassage
- Duurzaam gebouw met minimaal energielabel B

Woonzorgcomplex te Rotterdam Prinsenland, Leningradplaats 13-25
- 24 woonappartementen variërend van 25 m2 tot 47 m2
- 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener CareLess Real Estate B.V. met ingangsdatum bij oplevering na
  transformatie
- Transformatie van voormalig kantoor naar woonzorgcomplex
- Parkeren in directe omgeving
- Op circa 300 meter van verschillende voorzieningen en naast het IJsselland ziekenhuis
- Duurzaam gebouw met minimaal energielabel A

Woonzorgcomplex te Haarlem, Herensingel 73
- 28 wooneenheden variërend van 24 m2 tot 32 m2
- 13-jarige huurovereenkomst met zorgverlener RIBW/KAM  met ingangsdatum 1 januari 2020
- Oorspronkelijk gebouwd in 1987 als schoenenfabriek, in 2012-2013 geheel getransformeerd naar zorgvastgoed 
- Gelegen tussen de rivier het Spaarne en de monumentale Amsterdamse Poort
- Parkeren in directe omgeving
- Op circa 250 meter van divers winkelaanbod incl. supermarkt
- Duurzaam gebouw met energielabel A en zonnepanelen

Woonzorgcomplex te Hengelo, Steenmeijerstraat 4
- 21 woonappartementen variërend van 23 m2 tot 66 m2 en een gemeenschappelijke ruimte
- 15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener Stichting RIBW Groep Overijssel met ingangsdatum bij oplevering van
  de transformatie
- Transformatie van een bestaand kantoor naar zorgwoningen
- Een afgeschermd terrein voorzien van tuin, fietsenberging en zeventien parkeerplaatsen
- Voorzieningen zoals supermarkt (Jumbo) en openbaar vervoer op loopafstand
- Duurzaam gebouw met minimaal energielabel B

Woonzorgcomplex in Breda (Schorsmolenstraat 6)
- 49 woonappartementen variërend van 25 m2 tot 55 m2 en gemeenschappelijke ruimtes
- 9-jarige hoofdhuurovereenkomst met zorgverlener Stichting Surplus met expiratiedatum 31 oktober 2030
- Een afgeschermde buitenruimte, parkeervoorzieningen op eigen terrein en grote algemene ruimte met restaurantvoorzieningen
- Op korte afstand van het stadcentrum van Breda met alle voorzieningen en winkels. Openbaar vervoer op korte
  afstand
- Duurzaam gebouw met energielabel A

Woonzorgcomplex in Maassluis (Maassluis, Schubertlaan 2, 3 en 4)
- 17 woonappartementen variërend van 25 m2 tot 36 m2 en gemeenschappelijke ruimtes
- 20-jarige hoofdhuurovereenkomst met zorgverlener ICZ CURA met ingangsdatum bij oplevering van de transformatie
- Transformatie van een bestaande zorglocatie naar zorgwoningen
- Verwachte oplevering in februari 2022
- Een afgeschermde buitenruimte, voldoende parkeervoorzieningen in de directe omgeving en algemene ruimte voor
  dagbesteding
- Op korte afstand van het stadcentrum van Maassluis met alle voorzieningen en winkels. Openbaar vervoer op korte
  afstand
- Duurzaam gebouw met energielabel A

Bouwlocatie in Leeuwarden (De Jokse 17)
- Grondpositie met bouwplannen voor 67 woonzorgappartementen variërend van 35 m2 tot 66 m2,
- Alle te realiseren woonzorgappartementen worden voorzien van sanitair en kookgelegenheid en twee gemeenschappelijke woon-/ eetkamers
- Huurovereenkomst met Omega Groep B.V. voor twintig jaar
- Nieuw te bouwen locatie met bestemming zorg/wonen
- Na renovatie minimaal energielabel A
- In de patio wordt een besloten tuin aangelegd voor de bewoners en terrassen bij de huiskamers.
- De buitenruimte zal semi-afgesloten worden door middel van beplanting
- Tegenover de locatie bevindt zich winkelcentrum Bilgaard
- Bouw voorwaardelijk aan flora- en faunaonderzoek, zie sectie 6.20 van het Prospectus

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Vitae Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Fondsomvang na de vierde emissie
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van de eerste tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van S5 Vitae Fonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten