Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Vaartstede Vastgoedfonds belegt in een nieuw wijkwinkelcentrum (2013) in Heemskerk. De winkels liggen in een uitstekend verzorgingsgebied en bieden een stabiele kasstroom. De dominante huurders zijn de goedlopende Jumbo-supermarkt en Action. In het wijkwinkelcentrum zijn voorts negen andere winkels gevestigd, waaronder een Trekpleister, een Primera en een BrainWash. Vaartstede Vastgoedfonds is het 14e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert. Met de lopende supermarktfondsen worden uitstekende rendementen behaald.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Nieuw ontwikkeld winkelcentrum (eind 2013 opgeleverd)
  • Grote Jumbo-supermarkt en negen dagwinkels
  • Action in gerenoveerd complex tegenover nieuwbouw
  • Gemiddelde looptijd huurovereenkomsten: ruim 10 jaar
  • Verwacht direct rendement gemiddeld 8,3%* per jaar (ná aflossing)
  • Verwacht totaal rendement gemiddeld 10,7%* per jaar
  • Deelname vanaf € 15.000 (exclusief emissievergoeding) 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vaartstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Adviesgroep Reyersen van Buuren bv (www.reyersen.nl) en op de website van Sectie5 Beheer BV (www.sectie5.nl).

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Vaartstede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.