Veststede Vastgoedfonds

Veststede Vastgoedfonds 1e Emissie

RECLAME

Inschrijving Veststede Vastgoedfonds gesloten

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van Veststede Vastgoedfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Sectie5 introduceert woningbeleggingsfonds Veststede Vastgoedfonds. Het beleggingsfonds belegt in een short-stay object aan de Vestdijk 4-10 in het centrum van Eindhoven.

De participaties van het fonds hebben de volgende kenmerken:

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • Verwachte Eerste Emissiedatum: 1 april 2022 (uiterlijk 1 juni 2022) 
  • Verwacht Gemiddeld direct rendement per jaar: 4,25%*
  • Verwacht Gemiddeld totaal rendement per jaar: 4,35%*
  • Aantal participaties beschikbaar: 316
  • Beleggerskapitaal: € 7.900.000
  • Hypothecaire financiering: € 8.140.000
  • Totale financieringsbehoefte: € 16.040.000
  • Deelname vanaf € 25.000 (geen emissievergoeding van toepassing)
  • Rendementsuitkering: per kwartaal achteraf
  • Looptijd: zeven tot tien jaar


Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen in Veststede Vastgoedfonds brengt risico's met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties, risico van langere looptijd van het fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Veststede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft en het Fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Prognose gemiddeld rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Veststede Vastgoedfonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Blijf altijd goed geïnformeerd

Graag op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten, ontwikkelingen en vastgoedinvesteringen

Hoe kunnen wij u op de hoogte houden? Wij horen het graag van u

Misschien vindt u deze artikelen ook leuk

Sectie5 Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NLGreenlabel

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met N...

Sectie5 tekent partnerovereenkomst met NL Greenlabel. NL Greenlabel is aanjager van de natuurinclusi...

22 okt., 2023
Sectie5 Financiële Uitdagingen in de Nederlandse Zorgsector – maar marktpotentie groeit!

Financiële Uitdagingen in de Nederlandse...

De Nederlandse gezondheidszorg heeft te maken met groeiende financiële uitdagingen. Dit is te lezen ...

21 sep., 2023
Sectie5 Inclusieve kansen door de Bibian Mentel Foundation

Inclusieve kansen door de Bibian Mentel ...

Afgelopen maart heeft Sectie5 Support het voorrecht gehad om deel uit te maken van een inspirerend a...

22 aug., 2023
Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.